YAKLAŞIM

Four Rooms of Change® farkındalık yaratmak, değişimin önündeki zorlukları tespit etmek ve üstesinden gelmek için çözümler üretmek amacıyla son derece güçlü üç farklı araç kullanır:

1.Introduction To The
Four Rooms Of Change

Kurumsal ve kişisel farkındalık geliştirme

2.Organizational Barometer

Kurum için eylem
planı geliştirme

3.Personal
Dialectics

Bireysel seviyede eylem planı ve liderlik geliştirme

Hızlı, pratik çözümler elde etmek ve kurumun tümünde değişim için bağlılık yaratmak için Four Rooms of Change® sürecine mümkün olduğunca fazla kişinin katılımı büyük öneme sahiptir.

MEMNUNİYET/TATMİN

İnsanlar mevcut durumdan hoşnutturlar. Değişim için hevesleri yoktur.

SANSÜRLEME/REDDETME

İnsanlar bir şeylerin yolunda olmadığının farkına varırlar; fakat sorunun ne olduğunu bilmiyorlardır.

İLHAM/YENİLENME

İnsanlar değişim ve ilerleme için yeni yollar deneme konusunda son derece motivedirler.

KARMAŞA/KAOS

İnsanlar problemin ve değişim ihtiyacının farkındadırlar; fakat ne yapmaları gerektiğini bilmiyorlardır.

1. Introduction To The Four Rooms Of Change®

Introduction to the Four Rooms of Change®, mevcut durumun sağlıklı şekilde analiz edilmesi ve sonraki adımların belirlenmesi için ihtiyaç duyulan farkındalığı yaratır. Bu adımdan sonra kurumun ihtiyaçlarına bağlı olarak Organizational Barometer ve/veya Personal Dialectics metodları ile ilerlenir. Kurumun gelişim ve değişim için bir eylem planı ihtiyacı olması durumunda Organizational Barometer, kişisel bakış açıları ve yaklaşımları hakkında derinleşme ihtiyacı olması durumunda ise Personal Dialectics metodlar kullanılır.

2. Organizational Barometer®

Organizational Barometer, kurumun her seviyesinden çalışanın katılımı ile düzenlenen, mevcut durumun analiz edilerek değişim için atılması gereken adımlar konusunda ortak bir görüş oluşturmaya yarayan 2 günlük bir çalıştaydır. Katılımcılar değişim ve gelişim için gerekli olan analizler, sonuçlar ve eylem planları üzerinde birlikte çalışırlar. Bireylerin, birimlerin ve üst yönetimin sorumluluğundaki önlemler planlanarak, en önemli işlerin zaman kaybetmeden hayata geçmesi sağlanır. Planların uygulamaya geçirilmesi herkesin katılımı ile sağlanır. İlgili araç ve metotlar kullanılarak ilerleme haftalık ve aylık olarak takip edilir.

Organizational Barometer kurumun Four Rooms of Change® yaklaşımına göre nasıl çalıştığını ortaya çıkarır:
Nelerden hoşnutuz?
Hangi konularda konuşmaktan kaçınıyoruz?
Neler karmaşa yaratıyor?
Grupta ne kadar parlak fikir var?

3. Personal Dialectics®

Personal Dialectics, Four Rooms of Change®’in kişisel ve grup gelişimi için kullanılan analitik bir aracıdır. Personal Dialectics bireyin kişisel farkındalığını arttırmanın yanı sıra, kendisinin ve diğerlerinin motivasyon ve tercihlerini daha iyi anlamasını ve bu güçlerin kurum üzerindeki etkilerini daha iyi görmesini sağlar. Bu yaklaşım kişilerin diğerlerinin farklılıklarını anlamalarına, takdir etmelerine ve bunlardan faydalanarak işbirliği geliştirmelerine destek olur. Bunun sonucunda kurum içindeki liderliğin etkinliği önemli ölçüde artar. Personal Dialectics büyük değişimler, liderlik gelişimi, kriz ve çatışma durumları için mükemmel bir destek aracıdır.

CHECK LIST

Memnuniyet/Tatmin Odasında Liderlik

• Sonuçlar konusunda talepkar ol.
• Meydan oku, yeni hedefler belirle, takip et.
• Sınırları tanımla ve daha çok sorumluluk ver.
• Oto-sansürü engellemek için (diyalog kur) meydan oku.
• Geribildirim al: “Orada işler nasıl gidiyor?”
• Nelerin «tatmin» yarattığı konusunda diyalog kur.
• Başarılı davranışları ödüllendir.

İlham/Yenilenme Odasında Liderlik

• Yaratıcılığa sahip çık.
• Önceliklendir.
• İnsanları katkıda bulunmaları için cesaretlendir.
• Yaratıcı düşünmeyi (sınırların dışında düşünmeyi) ödüllendir.
• İlhamı destekle.– ”kim neye liderlik etmek ister?”
• Dinlenme ve yenilenme için fırsatlar yarat.
• Grup içinde ilhamın nasıl sürekli kılınabileceğine dair tartışma aç!

Sansürleme/Reddetme Odasında Liderlik

• Geribildirim ver, iste ve al.
• İncele, sansürü kaldır, direkt sorular sor.
• Empatik şekilde dinle.
• Ayaküstü veya gizli gizli konuşulanları toplantılara taşı.
• Diyalog fırsatları yarat.
• Hangi konular ile ilgili konuşmanın zor olduğu hakkında tartışma aç.

Karmaşa/Kaos Odasında Liderlik

• Düzenle, sorulara cevap ver.
• Koçluk yap, önceliklendir.
• Rolleri ve görevleri netleştir.
• Karmaşanın sorun olmadığını göster.
• Mümkün olduğunca çok kişiyi analize dahil et.
• Zaman ve işletim planına uy.
• Yapılan hatalardan öğren.
• Eldeki seçenekler konusunda tartışma aç.

NE GÖZLEMLİYORUZ?

BÖYLE BİR ORGANİZASYONDA; ÇOKÇA...

MEMNUNİYET/TATMİN

Yüksek verimlilik
Anlaşılır/açık roller ve görevler
Herkesçe bilinen, odaklanılmış gerçekçi hedefler
Takım ruhu; birbirimize yardım ediyoruz
Dışarıdan gelen geri bildirimlerle iyi iletişim; biz iyiyiz – ve daha iyiye gidiyoruz
Ne yapıldığı hakkında olumlu geribildirim
Gerektiğinde alınan ve sergilenen liderlik

SANSÜRLEME/REDDETME​

Dedikodu, boş laf
Sessiz toplantılar, düşük enerji
Eskiden daha iyiydi
Başkasının hatası
Kötü duyguların sürmesi
Sen yapamazsın, ben yapamam; istemiyorum
Rahatsızlıkların varlığı
Sürdürülemez
Ayrılmayı düşünen insanlar

İLHAM/YENİLENME​

Yeni, özgür, hoşgörülü bir iklim
Sıra dışı ve yaratıcı fikirler
Akşamları bile açık ışıklar
Her şey mümkün
İlham veren vizyonlar
Çok fazla diyalog
Açıklık
Öğrenen organizasyon
Sürekli hareket ediyor

KARMAŞA/KAOS

Toplantılarda mücadele. Çokça soru
Belirsiz roller ve görevler
Ne yapmamız gerekiyor – kim söylüyor?
Yüksek personel devir hızı
Güçlü protesto; açık çatışmalar
Hastalık izni sayılarında artış
Çete savaşları
Anahtar insanlar istifa eder

ETKİNLİĞE Katılın

Four Rooms of Change® - Öğrenme Etkinliği

Online

17 Eylül 2020 Perşembe

Saat 14:00