4 ROOMS OF CHANGE®
SERTİFİKASYON PROGRAMI

SERTİFİKA SAHİBİ OLMAK
NE DEMEK?

Four Rooms of Change®, İsveç'te ve dünyanın birçok yerinde tescilli bir ticari markadır. Bu, yalnızca sertifikalı kullanıcıların farklı markaları, teori ve kavram çerçevesinde geliştirilen metinleri, kavramları, analitik araçları, modelleri ve araçları kullanabileceği anlamına gelir. Türkiye'de ve tüm dünyada düzenlenen sertifika programları, Fyrarummaren AB tarafından sistemin mucidi Claes Janssen ile doğrudan işbirliği içinde düzenlenmektedir.

PROGRAM
HAKKINDA

Program üç bölümden oluşmaktadır. Her bölüm iki gün sürmekte, bölümler arasında sekiz ila on ay süre bulunmaktadır. Programdan önce, program yöneticilerinden biriyle bir tanıtım görüşmesi yapılır. Katılımcının gerekli ve yeterli teorik anlayışa ulaşmak ve pratik amaçlı çalışmalar yapmak için odaklanması beklenir. The Four Rooms of Change® analitik araçları her tür şirket ve kuruluşta çalışır. Bireysel düzeyde ve bir grup veya sistem düzeyinde. Enstrümanlar on altı dile çevrilmiştir.

Sertifika programına kimler katılabilir?

Her türlü şirket veya kuruluşta gelişime ve değişime liderlik eden veya bunları destekleyen herkes. Aşağıdakiler gibi çeşitli rollerde veya alanlarda çalışabilirsiniz:

 • Değişim Temsilcisi, Yönetim Danışmanı, Eğitimci, Koç
 • CEO, Yönetim Kurulu Başkanı, Politikacı
 • İnsan Kaynakları Müdürü, İK Çalışanları
 • Üretim Müdürü, Pazarlama Müdürü, Müdür
 • Proje Yöneticisi, BT Uzmanı
 • Çalışma Ortamı Uzmanı, Okul Psikoloğu, Yardım Çalışanı, Sendika Temsilcisi

pROGRAM Neler Sağlıyor, (Ek olarak):

 • Four Rooms of Change® ürün ailesinin bir parçası olan model analitik araç ve gereçleri kullanma hakkı
 • Kullanım kılavuzlarına ve adım-adım yönergelerine erişim
 • Sistem güncellemeleri ve global deneyim alışverişi için yıllık konferanslara ve atölyelere katılma daveti
 • Sürekli genişleyen ulusal ve uluslararası profesyonel danışman/kullanıcı ağına erişim
 • Four Rooms of Change® ticari markasını dahili veya harici pazarlama, eğitim, danışmanlık vb. alanlarda kullanma hakkı
Program Kapsamı

Introduction to the Four Rooms of Change® (Giriş):

Bir grubun profesyonel gözetim altında kendi yaşam deneyimlerinden yola çıkarak Four Rooms of Change®’i oluşturması 3-4 saat sürer.

The Organizational Barometer® (Organizasyon Barometresi):
The Organizational Barometer®, bir grup, organizasyon, şirket veya sosyal sistemin çalışma ortamını nasıl deneyimlediğini araştırmak için kullanılan analitik bir araçtır.

Personal Dialectics (Kişisel Diyalektik):
Personal Dialectics, bireysel ve grup gelişimi için kullanılan analitik bir araçtır.

Birinci bölüm, iki gün, birinci günün akşamı dahil

 • The Four Rooms of Change®
 • İki analitik araç
 • Danışma Süreci
 • Uygulama / eğitim hazırlıkları

Birinci ve ikinci bölüm arasındaki sürede bireyler ve gruplarla Four Rooms of Change araçlarıyla çalışmalar yapılacaktır.

İkinci bölüm, iki gün, birinci günün akşamı dahil

 • Deneyimler ve yeni öğrenme
 • Üçüncü analitik araçlar
 • Bir sonraki uygulama / eğitim hazırlıkları
 • Daha fazla teori

İkinci ve üçüncü bölüm arasındaki sürede bireyler ve gruplarla Four Rooms of Change araçlarıyla çalışmalar yapılacaktır.

Üçüncü bölüm, iki gün, birinci günün akşamı dahil

 • Üç enstrümanın da deneyimleri
 • İhtiyaca göre daha fazla eğitim
 • Sonuçlar
 • Sertifikasyon süreci

Kullanıcı Forumu: destek, üç günlük konferans ve bölgesel atölyeler

Programı tamamladıktan sonra katılımcılara aşağıdaki imkanlara erişim hakkı verilir:

 • Test edilmiş adım-adım kılavuzları ve destek araçları
 • Güncellemeler ve deneyim alışverişleri (tüm sertifikalı kullanıcılar için üç günlük konferans) ve bölgesel atölyeler için yıllık Kullanıcı Konferansı‘na katılma daveti
 • Deneyimli yöneticilerin desteği
 • Sürekli genişleyen ulusal ve uluslararası profesyonel kullanıcı ağına erişim

Ücret

Çift dilli (Türkçe/İngilizce) sertifika programının fiyatı 4.000 EUR + KDV’dir. Fiyata kurs materyalleri, dokümantasyon, Four Rooms of Change Kullanıcı Forumu üyeliği, sertifikasyon dönemi boyunca yönlendirme ve danışmanlık ve program günlerine ait öğle yemekleri dahildir.

Brochure

Download more up to date certification brochure (Pdf) here.

Uluslar Arası Sertifika Programlarından Birine Ön Kayıt Yaptırın!