FOUR ROOMS OF CHANGE®
NEDİR?

KAOS ARTIK
YENİ NORMAL!

İnovasyon ve teknolojik gelişim nedeniyle beslenerek durmaksızın artan rekabetin etkisi ile her geçen gün şirketlerin iş süreçleri ve çalışanlarının yetenekleri geçerliliklerini yitiriyorlar.  Şirketler bu zorlukla baş etmek için değişim ve gelişim yönünde sürekli bir çaba sarf ediyor. Fakat çok az sayıda şirket bu değişimi gerçekleştirmekte başarılı olduklarını düşünüyor.

ESAS
ZORLUK…

Sürekli değişim ve gelişim ihtiyacının getirdiği zorluk hangi alanda değişmek ve gelişmek gerektiğine karar vermek veya planlamakta değil. Esas zorluk, değişimi uygulamakta ve şirketi hızlı bir kültürel dönüşüm için seferber etmekte yatıyor.

DEĞİŞİMİN
İLK ADIMI...

Çoğu zaman şirketler sadece hedef ve projeleri belirleyerek harekete geçiyorlar. Halbuki, şirket içindeki birimlerin ve kişilerin istenen değişimi nasıl algıladıklarını değerlendirmeden harekete geçildiğinde, genellikle sonuç üretemeyen veya çok az sonuç üreten, farklı hızlarda hareket eden ve eşgüdümsüz çalışan bir iş gücü oluyor. İlk adımı, şirketin istenen değişim konusunda nerede durduğunu değerlendirerek atmak gerekiyor. Değişim için kurumsal farkındalık şart.

KURUMSAL
FARKINDALIK İÇİN...

Four Rooms of Change® temellerini insan psikolojisinden alan bir metot olarak değişime önce değerlendirilmesi, sonra uygulanması gereken bir süreç olarak yaklaşır. Four Rooms of Change® istenen değişimi dört aşamalı bir döngü üzerine haritalayarak kurumun değişimin neresinde olduğunu ve nereye hareket etmesi gerektiğini görünür kılar. Bu yaklaşım kurumdaki liderliğin etkinliğini arttırmanın yanı sıra, tüm çalışanlara atmaları gereken adımlar konusunda rehberlik eder.

YAKLAŞIM

Four Rooms of Change® inovasyon, gelişim ve değişimi desteklemek için kullanılan araçlar, modeller ve kavramlar bütünüdür. Four Rooms of Change® yaklaşımına göre değişim ve gelişim dört aşamalı bir döngüde yaşananlar sonucunda ortaya çıkar. Esas olan bu süreçte kurumun ve/veya bireyin hangi aşamada olduğunu fark edip bir sonraki aşamaya geçmek için harekete geçmesini sağlamaktır.

KULLANICI ÖZETİ

Yönetim Kurulu ve Yönetim/İcra Ekibi için

 • Organizasyona çok daha iyi bir bakış
 • Temel süreçler üzerinde daha etkili kontrol
 • Doğrudan gözlemlenebilir ve daha ölçülebilir sonuçlar

Liderlik Geliştiricileri, Danışmanlar ve
Organizasyonel Gelişim Profesyonelleri için

 • Danışman, Kolaylaştırıcı, Koç, Mentor, İşbirlikçi vb. profesyonellerin rolünü benzersiz kılan ve güçlendiren bir araç kiti

Yöneticiler ve Liderler İçin

 • Yönetişim, yönetim, iletişim ve izleme için benzersiz etkili ve kullanımı kolay araç seti
 • Engeller ortaya çıktığında, Four Rooms çıktılarıyla sakin kalmak ve net düşünmeye devam etme kolaylığı

İnsan Kaynakları Çalışanları, Proje Liderleri
ve Operasyon Birimleri için

 • Güçlü analitik enstrümanlar, araçlar ve yöntemler
 • Liderliğe liderlik etmek, yönetmek ve değiştirmek için yeni yollar
 • Yönetim ve personel arasında gerçeklerin kolayca paylaşımı
 • Rol ve görevlerde daha fazla netlik

Müşteriler ve Paydaşlar için

 • Daha profesyonel bir iş ortağı deneyimleme

Personel/Çalışanlar İçin​

 • Zor ve karmaşık konuları tartışmak için bir dil
 • Yepyeni bir seviyede hesap verebilirlik
 • Anlam ve bağlam duygusunda büyük ölçüde artış
 • Yönetimden gerçek destek ve güven deneyimi
 • Farklılıkların deneyimlenmesinde köprüleme (Örneğin, kültür, meslek, cinsiyet ve hiyerarşi arasında)
ÇIKTILAR

Four Rooms Of Change® Üç Ana Çıktı Sunar:

1. Kurumun içinden geçtiği değişim ile ilgili paylaşılan ortak bir anlayış
2. Dönüşümün başarılı şekilde tamamlanmasını sağlamak için gerekli olan eylem planı ve takip araçları
3. Çalışan bağlılığını arttıran, değişimi cesaretlendiren, zorlukları ortadan
kaldıran olumlu ve etkin bir liderlik yaklaşımı

ETKİNLİĞE Katılın

Four Rooms of Change® - Öğrenme Etkinliği

Online

17 Eylül 2020 Perşembe

Saat 14:00